บุญถาวรร่วมสมทบทุนให้แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

15 พฤษภาคม 2561

     วันอังคารที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา คุณเพียงพิศ ทยานุวัฒน์ พร้อมพนักงานกลุ่มบริษัทในเครือบุญถาวร เป็นตัวแทนคุณวิวัฒน์ ทยานุวัฒน์มอบเงินร่วมสมทบทุนให้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เพื่อช่วยในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ ส่งเสริมการรักษาพยาบาลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นผู้รับมอบ

ข่าวสารและกิจกรรม

บุญถาวรเชิญชวนพันธมิตรร่วมสบทบทุนให้แก่สถาบันกา...

21/12/2017

กิจกรรม The taste of mom's cooking

12/08/2017

บุญถาวร Go Builk การควบคุมงบก่อสร้างสุดประหยัด...

05/08/2017


Tags