บุญถาวรเชิญชวนพันธมิตรร่วมสบทบทุนให้แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร

21 ธันวาคม 2560

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา คุณวิวัฒน์ พร้อมด้วยคุณเพียงพิศ ทยานุวัฒน์ และตัวแทนพนักงานกลุ่มบริษัทในเครือบุญถาวร ได้ร่วมสมทบทุนให้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นผู้รับมอบ เนื่องในวันเกิดคุณวิวัฒน์ที่ผ่านมานั้น ได้มีการเชิญชวนกลุ่มบริษัทในเครือบุญถาวรและกลุ่มลูกค้าพันธมิตรร่วมสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือสังคมร่วมกัน โดยในปีนี้ได้มอบให้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร ซึ่งทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้น้อมนำแนวพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 ด้านการสาธารณสุขที่ทรงพระราชทานความห่วงใยสุขภาพประชาชนทั่วประเทศมาใช้ โดยสถาบันจะผลิตบุคลากรทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาต่างๆ รวมถึงบริการทางการแพทย์แบบองค์รวม เป็นแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์สุขภาพชุมชนต้นแบบเพื่อช่วยเหลือ ดูแลสุขภาพร่างกายของประชาชนคนไทยให้มีสุขภาพที่ดี และเป็นหน่วยงานที่จะสนับสนุนในการพัฒนาวงการแพทย์ของไทยให้มีความก้าวหน้าต่อไป

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม The taste of mom's cooking

12/08/2017

บุญถาวร Go Builk การควบคุมงบก่อสร้างสุดประหยัด...

05/08/2017


Tags