ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำ 30 รางวัล ในงาน ฉลองเปิดสาขาใหม่ บุญถาวร ปีนัง จ.พิษณุโลก

8 ธันวาคม 2560

รายชื่อผู้โชคดีได้รับสร้อยคอทองคำมูลค่า 1 บาท  จำนวน 10 รางวัล ได้แก่               

1.  คุณโกศล    ไกรพัฒนพงศ์
2.  คุณปุญญารัสมิ์    อุวจิตต์ตระกูล
3.  คุณชมพูณุช    คนใหญ่
4.  คุณตุลา    อิ้มทับ
5.  คุณเสงี่ยม    ด่างแก้ว
6.  คุณกฤตกมล    วุฒิเวชนันท์
7.  คุณวรภา    ดิถีศรีวรกุล
8.  คุณขจรศักดิ์    รอดเขียว
9.  คุณชนิสรา    อยู่สุภาพ
10.  คุณรุ่งกานต์    สิงห์พริ้ง


รายชื่อผู้โชคดีได้รับสร้อยคอทองคำมูลค่า 1 สลึง จำนวน 20 รางวัล ได้แก่

1.  คุณวรินธร    เรืองระวีวัฒน์
2.  คุณโกศล    ไกรพัฒนพงศ์
3.  คุณสรวิชญ์    ศรีแก้ว
4.  คุณไมตรี    อ้นศรี
5.  คุณอัญชลี    ศรีเมือง
6.  คุณศรัญญา    คล้ายผา
7.  คุณวาณิช    คล้ายผา
8.  คุณณัฎฐพร    สุขประเสริฐ
9.  คุณนิสสรณ์    ฮะวังจู
10.  คุณวัชรกร    แสงทองคำ
11.  คุณชินกฤต    แสงทองคำ
12.  คุณณัฐกิตติ์    แสงทองคำ
13.  คุณณิชาภา    แสงทองคำ
14.  คุณสำเนา    บุญทา
15.  คุณนวพร    นวกุลธร
16.  คุณอุบลรัตน์    ลำตาล
17.  คุณศิริงาม    ยาวิราช
18.  คุณดำเนิน    ยอดคำ
19.  คุณวาณิช    คล้ายผา
20.  คุณอัจฉรา    ชีพธำรงค์

ข่าวสารและกิจกรรม

บุญถาวรเชิญชวนพันธมิตรร่วมสบทบทุนให้แก่สถาบันกา...

21/12/2017

กิจกรรม The taste of mom's cooking

12/08/2017

บุญถาวร Go Builk การควบคุมงบก่อสร้างสุดประหยัด...

05/08/2017


Tags