บุญถาวรภาคภูมิใจ ร่วมถ่ายทอดศาสตร์พระราชา ให้กับคณะดูงานจาก สปป.ลาว

19 กันยายน 2560

     วันอังคารที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ สมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ ได้ร่วมมือกับกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ จัดการบรรยายพิเศษสำหรับคณะตัวแทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) นำโดยคุณสุกกะเสริม โพธิสาน เลขาธิการสมาคมลาว-ไทยเพื่อมิตรภาพ และคุณไซนคร อินทวงศ์ หัวหน้ากรมแผนการและการร่วมมือกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม และฟังบรรยายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านน้ำเสียและจัดการขยะ โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชากับการรักษาสิ่งแวดล้อม” ซึ่งได้กล่าวถึงภาพรวมของโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกับ ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมมูลนิธิชัยพัฒนาได้บรรยายเพิ่มเติมในหัวข้อ "การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ"

     นอกจากนี้ยังได้ชวนตัวแทนจากองค์กรต่างๆ ที่ได้น้อมนำแนวคิดโครงการพระราชดำริมาปรับใช้กับธุรกิจของตน ไม่ว่าจะเป็น สมศักดิ์แกลงเซอร์วิส จังหวัดระยอง , องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี , โรงพยาบาลสิเกา จังหวัดตรัง และ บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด เองก็ได้รับเกียรติให้เป็น 1 ใน 4 องค์กรที่ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ของการน้อมนำแนวคิดโครงการพระราชดำริมาปรับใช้ ซึ่งมีคุณธีรยุทธ โพธิมณี รองกรรมการบริษัทบุญถาวรดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นผู้บรรยาย โดยบุญถาวรเองได้นำโครงการพระราชดำริหลายโครงการมาใช้ โดยเฉพาะโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี ที่นำมาใช้ในการจัดสร้างพื้นที่บำบัดน้ำเสียในบุญถาวรสาขาต่างๆ อาทิเช่น สาขาหัวหิน สาขาเกษตร-นวมินทร์ สาขาอุดรธานี และสาขาเชียงใหม่ ซึ่งสาขาเชียงใหม่ยังได้มีการนำโครงการ 1 ไร่ 1 แสนมาใช้ในการพัฒนาที่ดิน นอกจากนี้ยังมีโครงการแก้มลิงที่บุญถาวรได้นำมาใช้กับสาขารังสิตและสาขาอุดรธานีอีกด้วย โดยการบรรยายในครั้งนี้เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับคณะสปป.ลาวที่มาศึกษาดูงาน นำไปพัฒนาปรับใช้ต่อไป

ข่าวสารและกิจกรรม

บุญถาวรเชิญชวนพันธมิตรร่วมสบทบทุนให้แก่สถาบันกา...

21/12/2017

กิจกรรม The taste of mom's cooking

12/08/2017

บุญถาวร Go Builk การควบคุมงบก่อสร้างสุดประหยัด...

05/08/2017