กิจกรรมสมาชิก
GO BUILK by บุญถาวร สาขาหัวหิน
30 กันยายน 2559

กิจกรรม GO BUILK BY BOONTHAVORN สาขาหัวหิน การควบคุมต้นทุนงานก่อสร้างผ่านออนไลน์แบบง่ายๆ
 
ชื่อกิจกรรม:                   GO BUILK BY BOONTHAVORN สาขาหัวหิน
วันที่จัดกิจกรรม:             วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559  เริ่ม 08:30 – 15:00 น.
สถานที่:                           บุญถาวร สาขาหัวหิน ชั้น 2 โซน BCD CLUB
           
BCD CLUB & Builk.com เชิญร่วมกิจกรรม Builk Workshop ฟรี!! อบรมการควบคุมต้นทุนก่อสร้างที่ “ง่ายแสนง่าย” สำหรับบริษัทรับเหมาก่อสร้างระดับ SMEs พร้อมทำการตลาดแบบออนไลน์
 
วิธีการรับสสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
§  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฟรี! ได้ที่เคาน์เตอร์บุญถาวรแฟมิลี่ และ BCD CLUB ของบุญถาวร สาขาหัวหิน
§  จำกัดแค่ 50 ท่านแรกเท่านั้น!!
§  สงวนสิทธิ์ เฉพาะสมาชิก BCD Club และ Boonthavorn Family เฉพาะสาขาอาชีพรับเหมา และอสังหาริมทรัพย์ เท่านั้น
§  สำรองสิทธิ์ได้สูงสุด 2 ที่ ต่อสมาชิก  (อ้างอิงชื่อ-นามสกุล ตามการสมัครสมาชิก)
 
***ผู้เข้าร่วมอบรมต้องจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ LAPTOP & NOTEBOOK มาเองในวันอบรม***
 
กำหนดการ
08:30 – 09:00 น.   ลงทะเบียน
09:00 – 09:10 น.  แนะนำตัว BUILK
09:10 – 10:10 น.   เทคโนโลยีในการบริหารธุรกิจก่อสร้าง และการใช้ระบบควบคุมต้นทุนงานก่อสร้างออนไลน์
10:10 – 10:25 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
10:25 – 12:00 น.   การวางระบบติดตามต้นทุนก่อสร้าง
12:00 – 13:00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:00 น.   การวางระบบติดตามต้นทุนก่อสร้าง (ต่อ)
14:00 – 14:40 น.   การตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจก่อสร้าง และ Mobile Application
เพื่อการสื่อสารในโครงการก่อสร้างโดยเฉพาะ
14:40 – 15:00 น.   ร่วมแชร์ประสบการณ์ และตอบข้อซักถาม
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
เคาน์เตอร์บุญถาวรแฟมิลี่ และ BCD CLUB ของบุญถาวร สาขาหัวหิน  หรือโทร. 02-657-1111
 

ภาพบรรยากาศ :


Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.