ข่าวสารบุญถาวร
บุญถาวรมอบเงินสร้างห้องน้ำให้แก่โรงเรียนบ้านเต่าบ่า จ.มหาสารคาม
23 กันยายน 2552

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552 ที่ผ่านมาทางบุญถาวรได้รวบรวมเงินบริจาค
จำนวนเงิน 81,360 บาท จากกิจกรรม Bathroom Carnival ที่จัดขึ้น
ณ โชว์รูมบุญถาวรทุกสาขา เพื่อนำไปสร้างห้องน้ำ ให้น้องๆที่ขาดแคลน
โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตาบ่า จังหวัด มหาสารคาม เป็นตัวแทน
รับเงินทางบุญถาวรต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการแบ่งปันน้ำใจให้น้องๆและสนับสนุนกิจกรรม Bathroom Carnival
เป็นอย่างดีมาก ณ ที่นี้ด้วย

ภาพบรรยากาศ :


ข่าวสารอื่นๆในหมวดนี้

Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.